ανθυπομοίραρχος

ανθυπομοίραρχος
ο
ο μικρότερος βαθμός αξιωματικού της Χωροφυλακής, αντίστοιχος με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού του στρατού ξηράς.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ανθ. -* + υπομοίραρχος. Η λ. μαρτυρείται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τού Βασιλείου της Ελλάδος, που εκδίδεται από το 1833].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ανθυπομοίραρχος — ο ανθυπολοχαγός της χωροφυλακής …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Πιτυκάκης, Μανόλης — (1898 – 1981). Λαογράφος από την Κρήτη. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής ως ανθυπομοίραρχος αλλά αποτάχθηκε το 1935, μετά το κίνημα του Ελ. Βενιζέλου, ως μοίραρχος. Το 1941 ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία και διορίστηκε διευθυντής… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”